ผู้บริหาร

ดร.อัครเดช ยมภักดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางทัศนาวรรณ์ คำตื้อ 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายชนะไพร ยอดบุญเรือง 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
วิชาคณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
ศิลปะ
ดนตรี
การงานอาชีพฯ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/12/2013
ปรับปรุง 19/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1935634
Page Views 2256844
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเรียน จินะราช
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0982699468
ชื่อ-นามสกุล : นางสายหยุด นวลสิริสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0815831132
ชื่อ-นามสกุล : นางแสงนวล บุญยัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0821940483
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธ์ ใจด้วง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0895609614
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก คหบดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0851078382
ชื่อ-นามสกุล : พระครูบวรรัตนธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนศาสนาอื่นในพื้นที่
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุวัฒน์สิกขการ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนศาสนาอื่นในพื้นที่
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ จันระวังยศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0895557071
ชื่อ-นามสกุล : นายพลวัตร ไมตรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0895544156
ชื่อ-นามสกุล : นางสนธยา ภักดียนต์เจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0896357564
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกฤต ฟูแสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0899562818
ชื่อ-นามสกุล : นายอัครเดช ยมภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เบอร์โทร : 090968873
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
Copyright@2017 www.anubanck.ac.th
333 หมู่ที่ 3  ถ.เชียงของ-เทิง  บ้านสบสม ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 
โทร.052-050950 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผู้ดูแลระบบ นายกฤษฎา ฉั่วริยะกุล WEB Master.