ผู้บริหาร

ดร.อัครเดช ยมภักดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางทัศนาวรรณ์ คำตื้อ 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายชนะไพร ยอดบุญเรือง 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
วิชาคณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
ศิลปะ
ดนตรี
การงานอาชีพฯ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/12/2013
ปรับปรุง 19/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1935658
Page Views 2256868
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายเสกสรร ช่วยแก้ไข
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายรพีภัทร กมลสิทธิ์สิริกุล
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวเมธาวดี ริจนา
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวชมพูนุท ฉลอม
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวพรพิมล สวาสดิ์วงค์
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวพัชราภรณ์ ปินทรายมูล
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวสุภรทิพย์ สร้อยสุวรรณ
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวยุพกานต์ บุดดี
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

Mr.Ray Allen Fuller
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

Mrs.Marah Wanchai
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

Miss Baby Dianne Febabaer Par
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

Mr.Richard Marilla Faulan
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

Mr.Geoffrey Eareckson Cocke
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาววัชราภรณ์ ไชยขัติย์
เลขานุการประจำกลุ่มสาระ
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
Copyright@2017 www.anubanck.ac.th
333 หมู่ที่ 3  ถ.เชียงของ-เทิง  บ้านสบสม ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 
โทร.052-050950 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผู้ดูแลระบบ นายกฤษฎา ฉั่วริยะกุล WEB Master.