ผู้บริหาร

ดร.อัครเดช ยมภักดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางทัศนาวรรณ์ คำตื้อ 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายชนะไพร ยอดบุญเรือง 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
วิชาคณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
ศิลปะ
ดนตรี
การงานอาชีพฯ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/12/2013
ปรับปรุง 19/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1935641
Page Views 2256851
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปรียา เขื่อนเชียงสา
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสมลักษณ์ สมจิตต์
ที่ปรึกษาประจำกลุ่มสาระ

นางจรรยา อุทธวัง
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางนันท์นภัส อนันตสิทธิพงศ์
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวดวงมณี พรมอินทร์
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นายวีระยุทธ ปัญญาแก้ว
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาววาทินี หนองไชย
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

น.ส.อรพรรณ คำคง
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาววรรณิกา มือแล
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวเอมฤทัย ซองดี
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวหนึ่งนภา ธรรมชัย
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวสรัญญา ปุกปินกาศ
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวอรสา ต้องใจ
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

น.ส.อาทิตภรณ์ เสนสาร
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางสาวกานดา จันดา
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นางลำภู จอมอาจ
กรรมการประจำกลุ่มสาระ

นายอภิรักษ์ พูลทจักร
กรรมการประจำกลุ่มสาระ
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
Copyright@2017 www.anubanck.ac.th
333 หมู่ที่ 3  ถ.เชียงของ-เทิง  บ้านสบสม ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 
โทร.052-050950 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผู้ดูแลระบบ นายกฤษฎา ฉั่วริยะกุล WEB Master.