ผู้บริหาร

ดร.อัครเดช ยมภักดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางทัศนาวรรณ์ คำตื้อ 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายชนะไพร ยอดบุญเรือง 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
วิชาคณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
ศิลปะ
ดนตรี
การงานอาชีพฯ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/12/2013
ปรับปรุง 19/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1935646
Page Views 2256856
ปฐมวัย

นางธิดารัตน์ ฮงประยูร
หัวหน้า

นางเบญจพร ทับน้อย
กรรมการ

นางจิตนา ชำนาญ
กรรมการ

นางสาวกัญนิภา เขื่อนแก้ว
กรรมการ

นางสาวดวงพร พิเศษ
กรรมการ

นางสาวปิยะพร สุมทุม
กรรมการ

นางศรัญญา อินต๊ะสงค์
กรรมการ

นางสาวพรรณ์นัฐดา นุธรรม
กรรมการ

นางอัญชลี ยอดบุญเรือง
กรรมการและเลขานุการ
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
Copyright@2017 www.anubanck.ac.th
333 หมู่ที่ 3  ถ.เชียงของ-เทิง  บ้านสบสม ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 
โทร.052-050950 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผู้ดูแลระบบ นายกฤษฎา ฉั่วริยะกุล WEB Master.