ผู้บริหาร

ดร.อัครเดช ยมภักดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางทัศนาวรรณ์ คำตื้อ 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายชนะไพร ยอดบุญเรือง 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
วิชาคณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
ศิลปะ
ดนตรี
การงานอาชีพฯ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/12/2013
ปรับปรุง 19/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1935630
Page Views 2256840
คณะผู้บริหาร

ดร.อัครเดช ยมภักดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางทัศนาวรรณ์ คำตื้อ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายชนะไพร ยอดบุญเรือง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางจรรยา อุทธวัง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร

นางสาวอารีย์ จินะราช
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินและงบประมาณ

นางอโนพร สาระคนธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานพัฒนาผู้เรียน

นายไพรัตน์ คำปา
หัวหน้าสายงานชั้นมัธยมศึกษา

นางปรียา เขื่อนเชียงสา
หัวหน้าสายชั้นประถทศึกษา

นางธิดารัตน์ ฮงประยูร
หัวหน้าสายงานชั้นปฐมวัย

นายเสกสรร ช่วยแก้ไข
รองหัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษา

นางณปภัช จันระวัง
รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา

นางชุติภา บริบูรณ์
รองหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษา

นางอัญชลี ยอดบุญเรือง
รองหัวหน้าสายชั้นปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
Copyright@2017 www.anubanck.ac.th
333 หมู่ที่ 3  ถ.เชียงของ-เทิง  บ้านสบสม ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 
โทร.052-050950 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผู้ดูแลระบบ นายกฤษฎา ฉั่วริยะกุล WEB Master.