ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
News clip VDO AnubanCK.
VTR แนะนำโรงเรียนอนุบาลเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 2561 (อ่าน 127) 20 มิ.ย. 61
ร่วมประเพณีสรงน้ำหลวงพ่อเพชร 2561 (อ่าน 139) 20 มิ.ย. 61
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง2561 (อ่าน 132) 20 มิ.ย. 61
โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561 (อ่าน 477) 24 ม.ค. 61
ACK ดรัมไลน์ Drum Dual แชมป์ภาคเหนือ (อ่าน 693) 29 มี.ค. 60
เปิดโลกวิชาการอนุบาลเชียงของ ปี2559 (อ่าน 660) 16 มี.ค. 60
ฟ้อนเปิดงานกีฬาเครือข่ายกลุ่มเวียงเชียงของ (อ่าน 835) 30 ธ.ค. 59
พิธีเปิดงานกีฬาประถมศึกษากลุ่มเวียงเชียงของ 2559 (อ่าน 905) 27 ธ.ค. 59
พิธีถวายราชสดุดีลูกเสือ 59 อนุบาลเชียงของ (อ่าน 717) 29 พ.ย. 59
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต สพป.ชร.4 อนุบาลเชียงของ (อ่าน 536) 16 พ.ย. 59
อบรมภาษาอังกฤษอนุบาลเชียงของโดย สโมสรโรตารี่เชียงของ (อ่าน 551) 09 พ.ย. 59
งานมุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการครูโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ปี 2559 (อ่าน 661) 06 ต.ค. 59
งานวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมุงกฎราชกุมาร ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ (อ่าน 609) 29 ก.ค. 59
ขับขี่ปลอดภัย 25-06-59 (อ่าน 623) 26 มิ.ย. 59
กิจกรรมงานวันสุนทรภู่ 24-06-59 (อ่าน 701) 26 มิ.ย. 59
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ (อ่าน 655) 10 มิ.ย. 59
วงโยธวาฑิตโรงเรียนอนุบาลเชียงของเข้าร่วมแข่งขัน (อ่าน 1436) 13 ก.ค. 58
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ (อ่าน 831) 05 มี.ค. 58
สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ (อ่าน 1250) 05 มี.ค. 58
สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ (อ่าน 1995) 03 มี.ค. 58
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ประกวด วงโยธวาทิต ชิงถ้วยพระราชทาน 2558 (อ่าน 1089) 20 ม.ค. 58
วงโยธวาทิตโรงเรียนอนุบาลเชียงของ (อ่าน 791) 20 ม.ค. 58
เพลงวันพรุ่งนี้ ขับร้องโดยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ (อ่าน 815) 07 ธ.ค. 57
เพลงเชียงของผองเรา ตัดต่อภาพโดยโรงเรียนอนุบาลเชียงของ (อ่าน 1118) 15 ก.ค. 57
สารคดีผ้าไหมไทลื้อผลงานนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ (อ่าน 884) 22 มิ.ย. 57
วีดีโอ เรียนรู้ภาษาจีนกับฟ้าและนาลิ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ (อ่าน 832) 10 มิ.ย. 57