ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

ห้องเรียน
- อนุบาลปีที่ 1
- ประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) 
- ประถมศึกษาปีที่ 1 (MEP)            
- มัธยมศีึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)  
- มัธยมศีึกษาปีที่ 1 (EIS)               

รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑
- อายุครบ 3 ปีบริบูรณ์
- มีความประพฤติเรียบร้อย


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
- กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖o
- มีความประพฤติเรียบร้อย
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
คุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   
- กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖o  
- มีความประพฤติเรียบร้อย 

กำหนดวันรับสมัคร
วันที่ ๘ มกราคม - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
ณ ห้องธุรการ อาคารอำนวยการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ www.anubanck.ac.th

การสอบวัดความรู้พื้นฐาน ( คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
สอบคัดเลือก วันที่ ๓ มีนาคม เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารวันครู ๒๕oo โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
ประกาศผล วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ติดประกาศในโรงเรียน และทางเว็บไซต์ www.anubanck.ac.th

การมอบตัว
มอบตัว วันที่ ๑o มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมบัวเขียวประทุมวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ  >>ดาว์โหลดเอกสาร<<<
 
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 1137 ครั้ง