ข่าวประชาสัมพันธ์
อนุบาลเชียงของรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
ดร.อัครเดช ยมภักดี คณะครูและนักเรียน ในวันที่ 31พ.ค. 2560 ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีการทำป้ายและสื่อต่างๆพร้อมเดินขบวนรอบๆตัวอำเภอเชียงของ เนื่องจากในวันงดสูบบุหรี่โลกนั้นองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชน และประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่ใช้ชื่อว่า World Spidemic ซึ่งสื่อถึงการสูบบุหรี่ที่เป็นเหมือนโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก โดยในวันงดสูบบุหรี่โลกในแต่ละปี
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2560,21:43   อ่าน 80 ครั้ง