ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประกวดการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และสื่อนวัตกรรม
วันที่ 17 กันยายน 2561..โรงเรียนอนุบาลเชียงของร่วมประกวดการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และสื่อนวัตกรรม ณ หอประชุมสพป.เชียงราย เขต 4 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2561,20:26   อ่าน 24 ครั้ง