ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประเมินข้าราชการครูเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการและครูชำนาญการพิเศษ
วันที่ 14 กันยายน 2561..ท่านผู้อำนวยการดร.อัครเดช ยมภักดี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประเมินข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลเชียงของจำนวน 10 ท่าน เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการและครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2561,22:00   อ่าน 16 ครั้ง