ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ร่วมงานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้รการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระดับภูมิภาค
วันที่ 12 กันยายน 2561...โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ร่วมงานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนิทรรศการนำเสนอผลงานของโรงเรียน ในโครงการการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระดับภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2561,21:56   อ่าน 17 ครั้ง