ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จำนวน 11 คน โดยใช้รูปแบบกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ตรง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และบุคลิกลักษณะในการปฏิบัติวิชาชีพ ทั้งการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมประวัติ อริเดช
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2561,18:10   อ่าน 59 ครั้ง