ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พระครูสุวัฒน์สิกขการ รองเจ้าคณะอำเภอเชียงของ มอบทุนการศึกษา
วันที่ 15 มกราคม 2561 พระครูสุวัฒน์สิกขการ รองเจ้าคณะอำเภอเชียงของ มอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมิ่นบาทถ้วน) แก่ เด็กชายชยุต ตาคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศ ปี 2561
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2561,17:10   อ่าน 298 ครั้ง