ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสูทกรรมในวิชาลูกเสือยุวกาชาด
วันที่ 10 มกราคม 2561 โรงเรียนอนุบาลอนุบาลเชียงของได้จัดกิจกรรมสูทกรรมในวิชาลูกเสือยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560ขึ้น กิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้รับความร่วมมือจากเด็กนักเรียนและคณะครูทุกท่าน
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2561,20:14   อ่าน 588 ครั้ง