ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ ของพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ได้จัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ ของพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
๑. เพื่อให้พี่น้องลูกเสือ ได้ถวายราชสดุดีแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่าน
๒. เพื่อให้พี่น้องลูกเสือ ได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระองค์ท่าน 
ซึ่งมีลูกเสือ มาร่วมพิธีดังนี้
- ลูกเสือสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๑๙๑ คน
- ลูกเสือสามัญระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๖๐ คน
- ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๑๓๑ คน
- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน ๓๑ คน
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2560,22:55   อ่าน 530 ครั้ง