ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนอนุบาลจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตลอดจนการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียน ครู กับผู้ปกครอง และมีการประชุมผู้ปกครองตามชั้นเรียนของตนเอง (Classroom Meeting) เพื่อพบปะสนทนา ปรึกษาหารือ ในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป 
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2560,13:42   อ่าน 261 ครั้ง