ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมงานเกษียณอายุ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ทางโรงเรียนอนุบาลเขียงของ ได้เข้าร่วมงานเกษียณอายุ นายแพทย์สมปรารถณ์ หมั่นจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ได้จัดชุดการแสดงเชียงของแห่งผองเราแลชุดบันทายสมอ ที่โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,11:24   อ่าน 305 ครั้ง