ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมประจำเดือนกรกฎาคม
โรงเรียนอนุบาลเชียงของได้มีการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.อัครเดช ยมภักดีและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงของร่วมประชุมวางแผนการทำงานพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายขับเคลื่อนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพต่อไป
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2560,11:01   อ่าน 131 ครั้ง