ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
งานกิ๋นหอม ต๋อมม่วน ส่งลูกถึงฝั่ง #10
งานกิ๋นหอม ต๋อมม่วน ส่งลูกถึงฝั่ง #10 ของโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ได้รับเกียรติจากท่านทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี ขอบคุณท่าน สจ.วสุพล จตุรคเชนทร์เดชา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียนที่ได้ร่วมสรรสร้างงานอย่างสมศักดิ์ศรีของอนุบาลเชียงของ
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2560,13:06   อ่าน 1396 ครั้ง