ผู้บริหาร

ดร.อัครเดช ยมภักดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางทัศนาวรรณ์ คำตื้อ 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายชนะไพร ยอดบุญเรือง 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
วิชาคณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
ศิลปะ
ดนตรี
การงานอาชีพฯ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/12/2013
ปรับปรุง 19/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1935676
Page Views 2256886
ภาพกิจกรรม

งานกิ๋นหอม ต๋อมม่วน ส่งลูกถึงฝั่ง #10
( จำนวน 34 รูป / ดู 522 ครั้ง )
พิธีมอบวประกาศนียบัตรนักเรียน ระดับชั้นป.6 และ ชั้น ม.3 28-03-60
( จำนวน 20 รูป / ดู 284 ครั้ง )
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 27-03-60
( จำนวน 28 รูป / ดู 201 ครั้ง )
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4 มาประเมินโรงเรียนสุจริต 24 มีนาคม 2560
( จำนวน 33 รูป / ดู 160 ครั้ง )
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) มาดูงานที่โรงเรียน อนุบาลเชียงของ 15 มีนาคม 2560
( จำนวน 5 รูป / ดู 101 ครั้ง )
งานเปิดโลกวิชาการอนุบาลเชียงของปี 60 15-03-60
( จำนวน 30 รูป / ดู 421 ครั้ง )
คณะกรรมการมูลนิธิคุณบรรจบ มาประเมินการคัดลายมือของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3
( จำนวน 34 รูป / ดู 242 ครั้ง )
กิจกรรม ค่ายคณิตคิดสนุก สำหรับเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลเชียงของ
( จำนวน 20 รูป / ดู 230 ครั้ง )
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 2559
( จำนวน 49 รูป / ดู 729 ครั้ง )
นักศึกษาปริญญาโท ม.ราชภัฎเชียงรายรับฟังการบรรยายโดย ดร.อัครเดช ยมภักดี
( จำนวน 8 รูป / ดู 69 ครั้ง )
กิจกรรมเปิดบ้านปฐมวัยก้าวไกล ด้วยกระบวนการคิด
( จำนวน 33 รูป / ดู 219 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองปรึกษาร่วมมืองานกิ๋นหอมต๋อมม๋วนประจำปี 2559
( จำนวน 20 รูป / ดู 182 ครั้ง )
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
Copyright@2017 www.anubanck.ac.th
333 หมู่ที่ 3  ถ.เชียงของ-เทิง  บ้านสบสม ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 
โทร.052-050950 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผู้ดูแลระบบ นายกฤษฎา ฉั่วริยะกุล WEB Master.