ผู้บริหาร

ดร.อัครเดช ยมภักดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางทัศนาวรรณ์ คำตื้อ 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายชนะไพร ยอดบุญเรือง 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด
วิชาคณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา
ศิลปะ
ดนตรี
การงานอาชีพฯ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/12/2013
ปรับปรุง 19/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1935648
Page Views 2256858
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมาโรงเรียนอนุบาลเชียงของ

         โรงเรียนอนุบาลเชียงของ   ตั้งอยู่ที่บ้านสบสม หมู่ที่ ๓ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงรายอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงของประมาณ  ๘๐๐เมตร ห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ  ๑๓๕กิโลเมตร ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ประมาณ  ๗๕กิโลเมตร ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย   ให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอเชียงของ   ดังนั้น จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนบ้านสบสม (วันครู ๒๕๐๐)  มาเป็นโรงเรียนอนุบาลเชียงของ   ตั้งแต่  ..๒๕๔๐มาจนถึงปัจจุบันนี้   และในปีการศึกษา ๒๕๔๖ได้รับการคัดเลือกประชาคมอำเภอเชียงของ ให้เข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันของอำเภอเชียงของ ตามโครงการหนึ่งโรงเรียน  หนึ่งอำเภอในฝันของรัฐบาล..๒๔๗๗แยกมาจากโรงเรียนประชาบาล   ตำบลเวียง ๑ (เชียงของโกศัลย์วิทย์)   คือ  โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) ปัจจุบันนี้   ได้อาศัยศาลาวัดสบสม  หมู่ที่ ๓ตำบลเวียง  เป็นสถานที่สอนนักเรียนชั่วคราว..๒๔๗๙ได้สร้างอาคารเรียนครึ่งถาวร    และได้ย้ายเข้ามาเรียนในอาคารเรียนใหม่นี้เป็นต้นมา   มีนายพิช  กระทุ่มวัน  เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน   และเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔..๒๕๐๐กระทรวงศึกษาธิการ   ได้จัดงานวันครูขึ้นเป็นปีแรกและให้ครูทั่วประเทศบริจาคทรัพย์สร้างโรงเรียนวันครูขึ้นทุกภาคการศึกษา   ทางราชการจับฉลากการก่อสร้างภาคการศึกษา  ๘ได้อำเภอเชียงของ   หม่อมหลวงปิ่น   มาลากุล    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มาเลือกสถานที่ก่อสร้าง   เลือกได้โรงเรียนนี้เพราะมีบริเวณกว้างขวางจึงเป็นการเหมาะสม  งบประมาณการก่อสร้าง  ๓๐๐,๐๐๐บาท การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยจึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนบ้านสบสม (วันครู ๒๕๐๐)   ตั้งแต่นั้นมา

 

ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
Copyright@2017 www.anubanck.ac.th
333 หมู่ที่ 3  ถ.เชียงของ-เทิง  บ้านสบสม ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 
โทร.052-050950 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ผู้ดูแลระบบ นายกฤษฎา ฉั่วริยะกุล WEB Master.