ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
คู่มือการใช งานโปรแกรม Desktop Author 5.6.1
คลิกที่นี่...http://203.157.7.27/km2/tiki-index.php?page=%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99+program+desktop+author
คู่มือการใช้ งานโปรแกรม Desktop Author
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.58 MB
บทเรียนออนไลน์ DESKTOP AUTHOR
คลิกที่นี่...http://webhtml.horhook.com/wbi/dta/unit1/test1.html
บทเรียนออนไลน์ DESKTOP AUTHOR2
คลิกที่นี่....http://www.samakkhi.ac.th:81/Education_Online/Data/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD_ICT-2/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/Desktop%20Auther%20Online/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.htm
คู่มือการใช้งานโปรแกรม flip-album
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 798.53 KB
Photoshop-CS3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.03 MB
แบบเรียนออนไลน์ Photo shop
คลิกที่นี่...แบบเรียนออนไลน์ Photo shop