ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
แบบเรียน PowerPoint 2007
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.3 MB
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน PowerPoint 2007
นำเสนอการเรียน Word2007
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.51 MB
คู่มือการใช้โปรแกรม Word2007
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.95 MB
คู่มือการใช้โปรแกรม Exel 2007
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.99 MB
photoscape
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.21 MB
แบบเรียนออนไลน์ photoscape
คลิกที่นี่....แบบเรียนออนไลน์ photoscape