ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
333 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงของ-เทิง บ้านสบสม   ตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
เบอร์โทรศัพท์ 052050950
Email : ack_2556@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :